Yoga Sutras
A FREE six week online course on the philosophy and practices of Yoga based on Patanjali's Yoga Sutras. Patanjali's Yoga Sutras, also called as Raja Yoga Sutras, is one of the most authoritative text on the subject of Raja Yoga. Click here to read more.
Kriya Yoga
A FREE six week online course in Kriya Yoga based on the ancient Yogic texts. Kriya Yoga contains a right blend of all the four types of Yoga viz. Mantra, Hatha, Laya and Raja. Click here to read more.


Ajapa Dhyana
Many are the ways of controlling mind but the fact is most of the aspirants find them too difficult. Ajapa meditation is a simple yet highly powerful technique to calm and control the mind in natural way. Click here to read more.


Latest Additions

पाच मिनिटांच्या पाच साधना (भाग ५ - उज्जायी प्राणायाम)
उज्जायी हा हठयोगातील एक महत्वाचा प्राणायाम आहे. या प्राणायामात कंठ संकोच करून श्वास आत घेतला जातो आणि बाहेर सोडला जातो. या प्रक्रियेमुळे श्वास दिर्घ आणि खोल होतो. परिणामी फुप्फुसांमध्ये हवा जास्त प्रमाणात घेतली जाते. मूळ हठयोगोक्त उज्जायी करताना कंठ संकोच खूप अधिक प्रमाणात केला जातो त्यामुळे घशातून शिट्टी सारखा आवाज येतो. ही पद्धत प्राणायामासाठी जरी योग्य असली तरी ध्यान-धारणेसाठी एवढ्या अधिक प्रमाणात कंठ संकोच करण्याची गरज नसते. केवळ हलका कंठ करून घशातून मंद घोरल्यासारखा आवाज येईल एवढेच बघावे. आता धारणेसाठी उज्जायी प्राणायामाचा उपयोग कसा करायचा ते पाहू.
Posted On : 25 Mar 2014
पाच मिनिटांच्या पाच साधना (भाग ४ - चक्र धारणा)
कुंडलिनी योगशास्त्रानुसार मेरूदंडाच्या आतून सुषुम्ना नामक एक प्राणनाडी गेलेली आहे जी च्या मार्गावर सहा महत्वाचे बिन्दु किंवा स्थानं आहेत. या बिंदूंना चक्रं म्हटलं जाते. चक्र धारणेच्या या प्रकारात या सहा चक्रांना हळुवारपणे जागृत केले जाते. ही चक्रे प्राणाची मुख्य स्थाने असल्याने त्यावरील ध्यानाने शरीर आणि मनावर सुपरिणाम घडून येतो. कुंडलिनी योगशास्त्रात चक्र, नाड्या आणि प्राण ही संकल्पना खूपच विस्ताराने वर्णन केली आहे. त्या विषयाच्या फार खोलात न जाता ही साधना सोप्या प्रकारे कशी करायची ते येथे पाहणार आहोत.
Posted On : 15 Mar 2014
पाच मिनिटांच्या पाच साधना (भाग ३ - भक्ति प्राणायाम)
लेखमालेच्या या भागात आपण तिसर्‍या साधनेची माहिती घेणार आहोत. ही साधना भक्ति मार्गाकडे ओढा असलेल्या साधकांसाठी चांगली आहे. विशेषतः ज्यांना आपल्या उपास्य दैवतेची पूजा-अर्चा करायला आवडते त्यांना ही साधना छान वाटेल. या लेखापुरते या साधनेचे नामकरण आपण "भक्ति प्राणायाम" असे करू कारण यात भक्ति आणि प्राणायाम या दोघांचाही संगम आहे. आता साधना कशी करायची ते पाहू.
Posted On : 03 Mar 2014
पाच मिनिटांच्या पाच साधना (भाग २ - श्वासानुसंधान)
मागील भागात आपण ॐकार साधनेची माहिती घेतली. या भागात आपण दुसर्‍या एका सूक्ष्म साधनेची माहिती घेणार आहोत. ही साधना करण्यासाठी तुम्हाला एक जपमाळ लागेल. ही जपमाळ रुद्राक्षाची वगैरे असण्याची अजिबात गरज नाही. अगदी साध्या प्लास्टीकच्या मण्यांची सुद्धा चालेल. या माळेचा उपयोग तुमची जाणीव साधनेवर ठेवण्याकरता होणार आहे. आता साधना काशी करायची ते पाहू.
Posted On : 25 Feb 2014
पाच मिनिटांच्या पाच साधना (भाग १ - ॐकार साधना)
आजकाल शहरातील दैनंदिन जीवन एवढं धावपळीचं झालं आहे की स्वस्थपणे बसायला फुरसत नसते तर साधना कुठून करणार? अशाच साधकांसाठी येऊ घातलेल्या महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने ही एक छोटीशी लेखमाला सादर करत आहे. यामध्ये मी तुम्हाला पाच साध्या, सोप्या पण परिणामकारक अशा साधना सांगणार आहे. यातील प्रत्येक साधना करायला पाच मिनिटे पुरेशी आहेत. अर्थात तुम्ही जास्त वेळ देऊ शकत असाल तर "अधिकस्य फलम अधिकम" या उक्ती प्रमाणे फायदा जास्त मिळेल.
Posted On : 22 Feb 2014
Best Place on Planet Earth - Your Yoga Mat!
We all have some place where we find ourselves most comfortable. To some it might be their own room, to some others it might be their farmhouse or bungalow. Whatever it may be people love that place because they can unwind themselves there. Not only for the sake of relaxing, they also hide themselves there during tough times. For a yogi, such a place is his own Yoga Mat.
Posted On : 15 Feb 2014
My Recommended Yoga Routine for Beginners
Some of you might be planning to pay more attention to your health and fitness from the new year. To that end Yoga can be a very nice tool to keep you fit. There are a lots of books and DVDs available in the market today, each propagating their own styles. Beginner's are often confused as to which all yoga postures to pick to start with. If you are looking for a simple yet effective set of beginner level yoga postures and pranayama here are my recommendations for a 30 minute routine...
Posted On : 31 Dec 2013
Spiritualizing the Practice of Yoga Postures
Yoga postures are mostly looked upon as a physical form of exercise. No doubt they bestow a practitioner with lots of health and fitness benefits. However, the spiritual side of yoga postures is largely ignored. Almost all the ancient Hatha Yoga texts mention physical as well as spiritual benefits of yoga postures. If you are practicing yoga postures as a part of integrated yoga with the aim of Kundalini awakening, you must understand how to spiritualize the practice of yoga postures, mudras and bandhas. Without this knowledge you may be delaying or eve missing the expected results. This article throws some light on this aspect of yoga practice.
Posted On : 25 Dec 2013
10 Tips for Those Who Want to Start Practicing Yoga But Don’t Know How to Begin
Many times people want to take to the path of Yoga but don’t know exactly where and how to begin. Sometimes they join some Yoga studio or institute without taking pain to figure out their personal requirements and end up in a boring or even frustrating encounter with Yogic art and science. Here are some tips that will guide you if you are new on this path.
Posted On : 29 Aug 2013
Greatness of Shambhavi Mudra
By assuming the position of Shambhavi Mudra a Yogi should see the self. When the Brahma (ब्रह्म) is seen in the form of a dot he should fix his mind on it and nowhere else. A Yogi who knows the science of Shambhavi he himself becomes Brahma (ब्रह्म) and none else. I, Lord Maheshwara (Shiva), am telling this again and again that this is truth.
Posted On : 07 Aug 2013

देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. देवाच्या डाव्या हाती या मूळ पुस्तकातून घेतलेले निवडक भाग. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.

Tag Cloud

Asanas Ashtanga Yoga Books Chakras Courses Devotion Hatha Yoga Kriya Yoga Kundalini Laya Yoga Life Mantra Yoga Meditation Mind Nadishodhana Natha Nature Patanjali Pranayama Raja Yoga Sadhana Scriptures Seclusion Shakti Shiva Spirituality Stories Thoughts Upanishads Vedanta Yoga अध्यात्म अष्टांगयोग कथा कुंडलिनी क्रियायोग चक्रे देवाच्या डाव्या हाती ध्यान नाथ पुस्तके प्राणायाम भक्ती मंत्रयोग योग योगग्रंथ लेखमाला विचार वेदांत शक्ती शिव संगणक आणि इंटरनेट साधना हठयोग

Latest .NET Articles